Co to jest metoda kasowa?

metoda kasowa

Osoby z własną działalnością gospodarczą najczęściej rozliczają się z fiskusem za pomocą metody memoriałowej, wedle której obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług powstaje w chwili wystawienia faktury. Niestety w tej sytuacji urząd skarbowy nie zważa na to czy zapłata od kontrahenta pojawiła się na koncie płatnika VAT. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług zachodzi nie prędzej niż po otrzymaniu płatności od kontrahenta.

Z metody kasowej może skorzystać zdecydowana większość rodzimych właścicieli firm

Nieterminowość w przelewach należności to nie rzadkość. Osoby z własną działalnością gospodarczą często spotykają się z sytuacją, kiedy są zmuszone wielokrotnie przypominać kontrahentowi o przelewie opłaty za wykonane usługi bądź sprzedane produkty. Jeżeli takie sytuacje zdarzają się nagminnie, nawet znakomicie prosperujące przedsiębiorstwo może liczyć się z stratą płynności finansowej, nie opłacić należnych podatków w ustawowym terminie i w rezultacie dostać od urzędu skarbowego bardzo wysoką grzywnę. Na szczęście tzw. mali przedsiębiorcy, czyli przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym nie przewyższył wraz z podatkiem 2 milionów euro, są uprawnieni do skorzystania z metody kasowej odkładając tym samym termin rozliczenia podatku do czasu otrzymania od kontrahenta opłaty. Ze względu na wskazany przez przepisy limit z tej metody może skorzystać zdecydowana większość krajowych przedsiębiorców, niemniej jednak powinni oni mieć świadomość, że stosowanie z tej drogi rozliczenia działa również w odwrotnym kierunku. Tym samym gdy sami mają problem z dotrzymaniem terminów opłat, nie mogą potrącić podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie zapłacą danej należności. Deklarację o chęci przejścia na metodę kasową dostarcza się urzędowi skarbowemu za pomocą formularza VAT-R. Niezbędne jest również przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym i odpowiednie sygnowanie każdej wystawionej faktury adnotacją “metoda kasowa”.

Dlaczego biura rachunkowe nie rekomendują średnim firmom metody kasowej?

Rozliczenie podatku od towarów i usług metodą kasową jest często odradzana mniejszym przedsiębiorcom przez obsługujące je biura rachunkowe. Z reguły przyczyną tego jest po prostu kwestia ciągłego pilnowania wpływających należności związanych z działalnością. Metoda kasowa wymaga bowiem dokładnego ich pilnowania, aby nie przegapić terminu uiszczenia podatku VAT. W przypadku firm wysyłających miesięcznie do kilkunastu faktur nie powinno być z tym kłopotu. Natomiast już przy stu i więcej dokumentach monitoring wpłat przychodzących na konto firmowe może pochłaniać nawet ponad godzinę dziennie. Dla takich przedsiębiorstw najlepszym rozwiązaniem, które gwarantuje likwidację prawdopodobieństwa omyłek przy księgowaniu i lepsze gospodarowanie czasem, jest użycie oprogramowania służącego do automatycznej obsługi należności, jakim jest m.in. robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]