Dlaczego leasing jest tak opłacalny?

Dlaczego leasing jest tak opłacalny?

Leasing bez wątpienia jest wymieniany jako jeden z najpopularniejszych wśród firmy narzędzi finansowych. Nie może to rzecz jasna zaskakiwać, gdyż jego duże zalety sprawiają, iż leasing bywa doskonałym rozwiązaniem umożliwiającym minimalizację kosztów związanych z działalnością firmy. Głównie ze względu na to, że w Polsce ratę leasingową traktuje się jako koszt uzyskania przychodu. Na fakt, że leasing okazuje się tak korzystny wpływa także to, iż umożliwia on uzyskanie niezbędnych do działalności firmy dóbr bez konieczności ich kupowania. Na jakich zasadach dokładnie jednak opiera się leasing? O czym nie należy zapominać stawiając na tę formę finansowania?

Na czym polega leasing?

Nazwa leasing wywodzi się z języka angielskiego, w którym znaczy dzierżawę. W krajach anglosaskich przepisy nie odróżniają leasingu od dzierżawy, lecz w naszym kraju są to określenia różne. Leasing to udostępnienie przez leasingodawcę wybranego dobra leasingobiorcy, za co ten drugi deklaruje, że będzie regulować raty leasingowe. Przedmiotem leasingu zwykle bywają pojazdy, które zasilają flotę firmy, maszyny niezbędne do działania firmy albo sprzęt do sklepu. Po wygaśnięciu umowy udostępnione dobra zostają oddane leasingodawcy, a ten zwykle sprzedaje je w niskiej cenie.

Leasing – jak ustrzec się pomyłek?

W ostatnim czasie w Polsce dostępnych jest mnóstwo ofert leasingu. Ich mnogość powoduje, że ciężko wybrać wśród nich tę najkorzystniejszą – niezbędne do tego będą właściwe umiejętności. Z uwagi na to, że nie każdy przedsiębiorca takie posiada, wybierając leasing, najlepiej postąpimy zasięgając doradztwa specjalisty. Przed znalezieniem oferty dobrze więc odwiedzić doradcę kredytowego, który powie, jak wyszukać ofertę odpowiednią dla naszych oczekiwań i zapewni, iż leasing rzeczywiście będzie najbardziej opłacalnym rozwiązaniem.