Noty księgowe na 40 lub więcej euro – rekompensata za koszty odzyskiwania należności

Noty księgowe na 40 lub więcej euro – rekompensata za koszty odzyskiwania należności

Skieruj się na flobo.io, aby uzyskać informacje dotyczące not księgowych na 40 euro.

Osoby prowadzące własne przedsiębiorstwo na pewnym etapie swojej działalności zazwyczaj mają do czynienia z kontrahentami, którzy nie wnoszą opłat za przesłane im faktury w terminie. Niecałe dziesięć lat temu stanowiło to spory problem dla biznesmenów. Szczęśliwie począwszy od 2013 roku w przypadku wystąpienia opóźnień we wniesieniu opłaty polskie ustawodawstwo umożliwia wystawianie opieszałym kontrahentom not księgowych w wysokości 40 euro.

Noty księgowe na 40 euro – wykorzystać jako jeden z etapów procedury upominawczej czy wystawiać od razu?

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, iż wierzyciel może dopominać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota tej kompensaty zależy od wysokości niezapłaconego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należności nie przekraczają 5000 zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy zadłużeniu wyższym niż ta kwota, jednak nie większym niż 50 000 zł, wierzyciel począwszy od 2020 r. może natomiast wystawić notę na 70 euro, a gdy wartość świadczenia pieniężnego przekracza 50 000 zł – notę w wysokości 100 euro. Co ważne, taką notę można przekazać dłużnikowi od razu po wystąpieniu zwłoki w płatności, w dodatku bez potrzeby uprzedniego upomnienia o przekroczeniu terminu. Należy jednak rozważyć czy wystawienie kontrahentowi błyskawicznie noty księgowej na 40 (czy też więcej) euro nie zepsuje pielęgnowanych często przez szmat czasu dobrych kontaktów biznesowych. Przecież opóźnienie w przelaniu należności za fakturę może być kwestią zwykłego niedopatrzenia bądź przejściowych kłopotów z wypłacalnością dłużnika, a nie jego celowym działaniem. Z tego właśnie powodu, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych kroków działań windykacyjnych.

Generator not księgowych – gdzie znaleźć?

Kiedy przedsiębiorca ostatecznie podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak przepisowo należy określić jej wysokość w złotówkach, bowiem ustawa mówi o nocie w walucie euro. Informacja o tym znajduje się we wspomnianym powyżej akcie prawnym – wysokość rekompensaty w PLN oblicza się biorąc za podstawę uśredniony kurs euro deklarowany przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym minął termin płatności za faktury.

Wierzycielom rekomendujemy skorzystanie z bezpłatnego generatora not księgowych dostępnego bezpłatnie przez Flobo – polskie narzędzie do obsługi należności, które posiada także wszechstronny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]