Robot do automatycznej windykacji należności – rozwiązania dla biznesu

Robot do automatycznej windykacji należności – rozwiązania dla biznesu

Więcej w temacie automatycznej windykacji na flobo.io/automatyczna-windykacja/.

Może być wiele różnych powodów, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za zrealizowaną usługę. Problem z przeterminowanymi należnościami dotyczy zarówno przedsiębiorców, którzy oferują usługi B2B, jak również przedsiębiorstwa z profilem działalności ukierunkowanym na indywidualnych odbiorców.

Robot Flobo do obsługi należności z opcją prowadzenia automatycznej windykacji

Przedsiębiorca starć się dojść swojej własności na drodze windykacji długu. Choć określenie to większości ludzi nie najlepiej się kojarzy, a w rzeczywistości oznacza to proces w ramach którego rozpoczyna się wobec dłużnika szereg działań dopuszczone w aktualnych normach prawnych. Działania te zmierzają do ściągnięcia zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, innymi słowy systematyczne monitowanie nieterminowego kontrahenta i ponawianie prośby o przelanie opłaty. Gdy ta droga windykacji okaże się nieskuteczna, następną alternatywą jest windykacja sądowa. Jeżeli firma obsługuje kilkudziesięciu czy wręcz kilkuset klientów i miesiąc w miesiąc generuje porównywalną liczbę paragonów oraz faktur, ryzyko, iż jakiś procent opłat nie zostanie wniesiony w wyznaczonym terminie bezsprzecznie wzrasta. W organizacji całej procedury księgowania przelewów pomaga polska aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która ma również opcję prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – skonfiguruj swoje harmonogramy działań

Aplikacja Flobo nie tylko kontroluje, czy na rachunek rozliczeniowy wpłynął przelew od kontrahenta, ale w przypadku stwierdzenia jej braku we wskazanym terminie, inicjuje ona proces upominania o obowiązku opłacenia faktury. Właściciel firmy wykorzystujący Flobo może skonfigurować swoje scenariusze działań wszczynanych wobec opieszałych kontrahentów, definiując m.in. przerwy między wiadomościami z upomnieniem. Informacja o zbliżającym się terminie przelewu za fakturę wysyłana jest z aplikacji również przed jego wygaśnięciem do tych klientów, którzy w poprzednim kwartale dwa razy spóźnili się z wykonaniem przelewu oraz tych którzy nie dokonali przelewu w terminie w ostatnim miesiącu. Jeżeli wiadomości z przypomnieniem nie przyniosą efektów, kolejnymi krokami automatycznej windykacji należności prowadzonymi przez aplikację Flobo jest wystawienie noty księgowej w wysokości 40 EUR, a później przekazanie zawiadomienia o zadłużeniu do Biura Informacji Gospodarczej. Wreszcie, pod warunkiem, że wyliczone powyżej kroki nie przyniosą spodziewanego skutku, Flobo przekaże sprawę do e-sądu.

Użycie aplikacji do automatycznej obsługi należności i windykacji oszczędza liczne godziny przeznaczane na monitorowanie przychodzących należności, a po pewnym okresie skutkuje też zauważalną poprawą terminowości u płatników.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]