Badania psychologiczne kierowców zawodowych i nie tylko

Badania psychologiczne kierowców zawodowych i nie tylko

Zamów badania psychotechniczne Kęty na http://www.bielskobadania.pl.

Badania psychotechniczne kierowców pozwalają stwierdzić czy kandydaci mają przeciwwskazania do prowadzenia pojazdów. Dzięki nim można wychwycić osoby, które nie powinny siadać za kółkiem, są więc bardzo ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa na drogach. Jak przebiegają badania i co dokładnie sprawdzają? Jakie przyrządy są używane do ich przeprowadzenia?

Badania psychologiczne kierowców – kto najczęściej podchodzi do testów?

Testom psychotechnicznym musi poddawać się kilka grup kierowców. Do największej należą osoby starające się o zdobycie uprawnień zawodowych, np. kategorii D. Do badań podchodzą również kierowcy, którzy przekroczyli ilość dozwolonych punktów karnych i starają się o przywrócenie uprawnień. Oprócz tego badaniom psychologicznym powinni poddawać się także kierowcy pojazdów służbowych oraz egzaminatorzy szkół jazdy. W przypadku kierowców zawodowych, badania psychologiczne są ważne przez 5 lat.

Badania psychologiczne kierowców – jak wyglądają?

Badanie psychologiczne składa się z 2 części. W pierwszej kolejności kandydaci przystępują do rozwiązywania testu. Na tym etapie kontrolowana jest umiejętność koncentracji, podzielność uwagi, refleks oraz cechy osobowości czy sprawność intelektualna. Osoby poddawane badaniom muszą między innymi odpowiedzieć na pytania dotyczące ich cech osobowości czy wskazać brakujący element. Kolejną fazą testów psychologicznych jest część praktyczna, która mierzy przede wszystkim widzenie o zmierzchu, wrażliwość na olśnienia i umiejętność oceny odległości. Do badań wykorzystuje się m.in. wirometr, miernik czasu reakcji i aparat Piórkowskiego. Badania polegają np. na naciskaniu odpowiednich przycisków i weryfikowaniu, w jaki sposób dana osoba radzi sobie ze wskazaniem figur po oślepieniu światłem.

Nasze dane kontaktowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]