Dlaczego warto postawić na ochronę osób i mienia?

Dlaczego warto postawić na ochronę osób i mienia?

Dalsze informacje o ochronie osób i mienia Kraków - zajrzyj tutaj.

Sposobów zabezpieczania mienia oraz osób jest wiele. Zalicza się do nich postawienie na usługi agencji ochrony osób i mienia. Z pomocy tego rodzaju agencji w większości przypadków korzystają właściciele przedsiębiorstw i urzędy. Coraz więcej jest również osób prywatnych, które z pomocą profesjonalistów chcą chronić posiadany majątek.

Ochrona osób i mienia: z jakiego powodu warto korzystać z usług agencji?

Do najczęstszych zdarzeń o charakterze losowym, które mogą się przytrafić właścicielowi firmy w czasie jego nieobecności jest włamanie. Do włamania może dojść nie tylko w przedsiębiorstwie, ale też w urzędzie. Rzecz jasna pracę potencjalnym włamywaczom można istotnie utrudnić, stawiając na antywłamaniowe okna i drzwi. Można także zakupić instalację alarmową. Wszystkie te zabezpieczenia z pewnością utrudnią przestępcom wejście do budynku. Bezpieczeństwo urzędów i firm, ale także pracującym w nich pracownikom oraz klientom, można zapewnić, korzystając z usług oferowanych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji możemy powierzyć przeróżne zadania. Mogą oni objąć chroniony obiekt obejmującym całą dobę monitoringiem, mogą też patrolować teren czy prowadzić ewidencję niepokojących zdarzeń, które zauważono w budynku.

Ochrona osób i mienia – pozytywne strony dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, który zatrudnia więcej niż 25 pracowników powinien każdego miesiąca opłacać obowiązkowe składki na PFRON. Agencja ochrony, w której zatrudnione są osoby niepełnosprawne, może natomiast ubiegać się o status Zakładu Pracy Chronionej. Firmy, które postawią na ochronę swoich obiektów przez tego rodzaju agencję, mają prawo do skorzystania z ulg w płaceniu składek na PFRON. Ulga ta może wynieść nawet 65%. Oznacza to, że w skali roku na zmniejszeniu składek wpłacanych na PFRON można zaoszczędzić bardzo wysokie kwoty.

Nasze dane kontaktowe:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]