Jak wstępnie wyliczyć koszt przekładu?

Jak wstępnie wyliczyć koszt przekładu?

W tym miejscu uzyskasz szczegółowe wiadomości dotyczące cennika tłumaczeń z języka rosyjskiego.

Na skuter otwarcia się Polski na firmy z większości krajów świata wzrosło zapotrzebowanie na usługę przekładu. Codziennie polscy tłumacze sporządzają setki zwykłych i przysięgłych tłumaczeń na mniej bądź bardziej popularne języki, zarówno na zamówienie osób prywatnych, jak i rozmaitych firm.

Pomimo, iż w sieci bez problemu da się wyszukać bezpłatne platformy do translacji, wciąż nie dorównają one profesjonalnym tłumaczom, bowiem skorzystanie z ich oferty jest często wymagane, np. jeśli potrzebujemy poświadczonego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich przypadkach staramy się wstępnie wyliczyć cenę przekładu. Od czego zatem zależna jest cena tłumaczeń?

Język, czas realizacji, poziom trudności przekładu – to wpływa na finalną cenę usługi

Finalny koszt translacji dokumentu determinują poniższe czynniki:
1. Kierunek przekładu. Translacja na język polski jest generalnie o wiele tańsza niż tłumaczenie w drugą stroną.
2. Język, na który bądź z którego planujemy przetłumaczyć dokument. Przekład z powszechniejszych języków germańskich (niderlandzki, angielski) albo romańskich (portugalski, francuski) będzie na pewno tańszy aniżeli tłumaczenie z rzadziej znanych przez tłumaczy języków słowiańskich (m.in. ukraińskiego, rosyjskiego, słoweńskiego) lub wschodnioazjatyckich (koreańskiego, wietnamskiego).
3. Poziom skomplikowania tłumaczenia albo tematyka dokumentu. Przekład prac naukowych, referatów medycznych czy dokumentów handlowych kosztuje więcej, ponieważ tłumacz powinien posiadać nie tylko znajomość leksyki reprezentatywnej dla danej specjalizacji, lecz również należytą wiedzę, żeby właściwie rozumieć tekst wyjściowy i nie popełnić przy przekładzie niepożądanych pomyłek.
4. Termin zrealizowania przekładu. Jak przy każdej usłudze, gdy zamawiamy coś “na wczoraj” powinniśmy przygotować portfel na większy wydatek.

Tłumaczenie przysięgłe a zwykłe

Wypada nadmienić, iż przekład wszelkiego rodzaju dokumentów jak akt ślubu albo dokumenty szkolne (dyplom ukończenia studiów, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu), musi wykonać tłumacz przysięgły. Taki przekład tytułuje się przysięgłym, ponieważ tłumacz obowiązkowo uwierzytelnia go stemplem z numerem licencji tłumacza przysięgłego i swoim nazwiskiem, a informację o tym tłumaczeniu wpisuje do indeksu, gdzie oznacza czy tłumaczenie powstało z kopii, oryginału bądź odpisu, a także przypisuje mu niepowtarzalny numer. Tłumacze przysięgli przeważnie określają stały cennik za translację najpopularniejszych dokumentów tożsamości i świadectw, z kolei w razie niezbędności realizacji tłumaczenia poświadczonego innych dokumentów, cenę usługi oblicza się zawsze od objętości tekstu końcowego (nie wyjściowego). W tłumaczeniu zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, podczas gdy w przekładzie przysięgłym jest to 1125 znaków.

Nasze dane kontaktowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]