Komu potrzebne są badania operatorów?

Komu potrzebne są badania operatorów?

Dowiedz się, kto oferuje badania operatorów Bielsko Biała. Zajrzyj tutaj.

Do pracy w wielu profesjach potrzebne są odpowiednie uwarunkowania psychofizyczne. By dowiedzieć się, czy badany je posiada, przeprowadza się specjalne testy. By je przeprowadzić, należy wybrać się do pracowni psychologicznej, a na ich charakter w dużej mierze rzutuje rodzaj zawodu, w którym chce działać badany. Inne badania przeprowadzane są dla sędziów, inne zaś dla operatorów wózków widłowych lub maszyn. Jak łatwo stwierdzić, te drugie badania okazują się zlecane dużo częściej. Warto zatem powiedzieć kilka słów na temat tego, jak one przebiegają, jakie akty prawne regulują ich specyfikę i jakie predyspozycje są podczas nich sprawdzane.

Zasady badań operatorów

Częstotliwość oraz charakter badań operatorów wózków paletowych i pozostałych pojazdów stosowanych w fabrykach określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. Według niego badania operatorów powinny być wykonywane co trzy lub cztery lata, oprócz badanych po pięćdziesiątym roku życia – ci mają obowiązek do wykonywania badań co 24 miesiące. Powinniśmy przy tym nie zapominać, że wygląd testów może być zmieniony, jeżeli wykonujący je psycholog uzna, iż niezbędne są inne badania albo niektóre części są w konkretnym przypadku niepotrzebne.

Jak wyglądają badania operatorów?

Początkowym etapem badań operatorów jest badanie osobowości, przybierające najczęściej postać papierowego testu, a także test sprawdzający zdolności intelektualne. Następnie wykonywane są badania na szybkość reakcji, polegające zwykle na naciśnięciu odpowiedniego przycisku po zaświeceniu się lampki oraz sprawdzeniu, czy badany potrafi odpowiednio prędko zatrzymać wózek. Badania operatorów to również testy możliwości postrzegania odległości oraz wzorku – te ostatnie najczęściej przeprowadzane są w ciemni i z wykorzystaniem stereometru.

Nasze dane kontaktowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]