Kontenery na odpady – produkt nie tylko dla branży budowlanej

Kontenery na odpady – produkt nie tylko dla branży budowlanej

Znajdź kontener na odpady na ekombud.pl/kontenery-rolkowe/.

Część odpadów nie może być wyrzucanych do koszy na surowce zmieszane albo wtórne. Dotyczy to zwłaszcza tych, które są wytwarzane w trakcie wszelkiego typu renowacji i prac budowlanych, a także odrzutów industrialnych. Należy je odwozić do wyznaczonego punktu zbiórki selektywnej, gdzie będą zutylizowane zgodnie z przepisami o odpadach. W wielu wypadkach mogą jednak wyniknąć komplikacje związane z przechowywaniem oraz transportem odpadów. By się przed nimi ustrzec, należy zaopatrzyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Zwykłe i specjalistyczne kontenery na śmieci

Najprostsze kontenery otwarte są przystosowane do magazynowania oraz przewozu starych mebli, opakowań, gruzu i podobnych odpadów. Dodatkowo dostępne są także kontenery uszczelniane, które znakomicie zdają egzamin przy wywozie nieczystości półpłynnych i ciekłych (między innymi tych pochodzących z oczyszczalni ścieków). Szczelne spojenia są również konieczne w przypadku kontenerów na śmieci drobne, takie jak granulaty, wióry metalowe bądź trociny. Ich załadunek ułatwia zamontowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najłatwiejsze do przewożenia są rzecz jasna kontenery rolkowe, wyposażone w mechanizm ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery na odpady – dla ekip sprzątających i przedsiębiorstw budowlanych

Odbiorcami usług producentów kontenerów na odpady są najróżniejsze firmy. Wśród nich można wymienić między innymi ekipy sprzątające i zajmujące się opróżnianiem pomieszczeń, przedsiębiorstwa budowlane, a także wszelkiego typu zakłady wytwórcze. Na zakup kontenerów na śmieci decydują się firmy oferujące usługi wywózki gruzu i odpadów o niestandardowych gabarytach. Użyczają je one swoim klientom, a po napełnieniu przewożą do miejsca legalnego ich magazynowania bądź utylizacji.

Nasze dane kontaktowe:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]